Radioklub OK1KMP - Provozní aktiv VKV v roce 2018

Provozní aktiv VKV je celoroční soutěž, která má 12 kol. Stránky jsou řazeny chronologicky, ale aby bylo možné rychle vyhledat informace o naší účasti v jednotlivých kolech, byla vytvořena tato souhrnná stránka. Informace o letošních kolech v období leden až červenec nebyly dokumentovány, protože webové stránky byly v té době ještě ve výstavbě.


Celkový výsledek radioklubu OK1KMP za rok 2018 byl 11. místo ze 43 hodnocených stanic v kategorii 144 MHz multi op se ziskem 49855 bodů (při neúčasti ve dvou kolech - duben a červenec).   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA