Radioklub OK1KMP


Závody na VKV pásmech

Na těchto stránkách budou zveřejňovány informace a obrázky týkající se přípravy, průběhu a výsledků závodů, kterých se náš radioklub zúčastnil. Pro přehlednost jsou informace členěny po jednotlivých letech. Pokračujte ve výběru přes nabídku OBSAH STRÁNEK.