Oslavy 70. výročí založení radioklubu OK1KMP

Začalo to pravděpodobně mnohem dříve. Minimálně v roce 1949, ale pravděpodobně už v roce 1948, kdy se dva výborní konstruktéři Metry Nová Paka začali zaobírat myšlenkou na založení radioklubu. Byli to Jan Hekrdle OK1AXW a Stanislav Šmidrkal OK1AAH. Svým osobním přístupem kolem sebe brzy vytvořili kolektiv lidí, kteří se o radioamatérské vysílání zajímali. Byli to zejména Ing. Jaromír Král, Jan Kuřík, Rudolf Weber OK1VHD, a řada dalších. Protože zpočátku připravovaný radioklub neměl žádné prostory, výuka morseovky, Q-kódů, zkratek a nutných předpisů probíhala po pracovní době na pracovišti.
Radioklub se rozrůstal a znalosti jeho členů se zvyšovaly. Dne 21.5.1950 radioklub obdržel povolovací listinu s volacím znakem OK1OMP. Protože žádný ze zakládajících členů již nežije, aby nějakým způsobem doložil dřívější datum vzniku, považujeme datum vydání první povolovací listiny za rozhodné datum založení radioklubu.

V rámci letošních oslav radioklub připravil řadu akcí pro radioamatéry i veřejnost:

  • Dne 21.5.2020 začne vysílat speciální stanice OL70OMP
  • Od stejného data až do konce roku 2020 radioklub bude vydávat příležitostný diplom za spojení se stanicemi na Novopacku
  • Výstava o sedmdesáti letech činnosti Novopackého radioklubu
  • Ukázka naší činnosti a rádiového orientačního běhu
  • Hlavní oslava připadne tradičně na Polní den, který proběhne 4.až 5.7.2020 a tradičně se uskuteční na vrchu Kozinec u Nové Paky

Bohužel vzhledem k vývoji situace kolem COVID-19 nejsme v současnosti schopni predikovat, kdy a zda vůbec jednotlivé akce proběhnou. Jediná akce, kterou zřejmě nijak nenaruší nařízená zdravotně bezpečnostní opatření, je vysílání příležitostné speciální stanice OL70OMP a plnění podmínek diplomu. U všech ostatních akcí se budeme operativně řídit vývojem situace a nařízeními vlády ČR a na tomto webu o případných změnách informovat. Společně to jistě zvládneme!

Náhled na diplom

Náhled na diplom

Podmínky pro získání diplomu (česky)      Rules for the award (english)
Tabulku pro žádost lze stáhnout zde
The spreadsheet for the application can be downloaded here

Obsah těchto stránek se průběžně doplňuje.
Poslední aktualizace stránky 30.03.2020 04:55 hod.

   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA