Aktuality

Aktuality za letošní rok

Pro rychlou informaci o přidaných nových článcích, změnách stávajících a zveřejnění důležitých informací byla vytvořena tato stránka. Po kliknutí na datum, pokud je modře zabarveno, se vždy dostanete přímo k aktuálnímu článku. Aktuality starší hledejte na samostatných stránkách, které se zobrazí po volbě časového období.
Poslední aktualizace stránky 23.01.2021 06:29 hod.

Výběr časového období:

Přehled událostí:

18.01.2021   Doplněna informace o vyhodnocení aktivity stanic v soutěži o diplom k 70. výročí založení našeho radioklubu.

17.01.2021   Účast radioklubu OK1KMP v provozním aktivu VKV v pásmu 2 m z kóty Zvičina.

15.01.2021   Výroční členská schůze radioklubu OK1KMP se vzhledem ke koronavirové situaci nemohla uskutečnit, proto výbor radioklubu připravil alespoň stručné hodnocení loňského roku.